ਪੇਟੇਨਿਸ

1. ਨਿਰੰਤਰ ਉਤਪਾਦਨ 2.3-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ-1-ਬੁਟੇਨੇਬੀ 2.3-ਡੈਮੇਥਾਈਲ-2-ਬੁਟੀਨ

2. ਐਨ-ਬੁਟੀਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀ ਐਸੀਟੇਟ ਦਾ ਕੈਟੈਲੇਟਿਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ

3. ਕਾਰਬੋਆਕਸਮੀਥਾਈਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਅਲਕਾਈਲ ਗਾਰਗਮ ਪਾ powderਡਰ ਦੀ ਇਕ-ਕਦਮ ਈਥੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰੀ

4. ਅਲਫ਼ਾ ਪਿੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਫੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

5. ਕੈਸੀਨਿਕ ਗਿਅਰ ਪਾ powderਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਵਿਸੋਸੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ

6. ਅਲਫ਼ਾ ਪਿੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਫੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

7. ਮਿਥਾਈਲਮੇਥੈਕਰਾਇਲਟ ਅਤੇ ਮਿਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਮਿਥੇਨੋਲ ਕੱ extਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ

8. ਬੂਟਾਡੀਨ ਦੇ ਸਾਈਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 1. 5-ਸਾਈਕਲੋਕਟੈਡੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

9. ਗਲਾਈਸੀਡਾਈਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ

10. ਬੂਟਾਡੀਨ ਅਤੇ 2-ਐਥੀਹੈਕਸਾਈਲ ਐਕਰੀਲੇਟ ਦੁਆਰਾ 3-ਸਾਈਕਲੋਹੇਕਸਿਨ -1-ਕਾਰਬੋਕਸਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ 2-ਐਥੀਹੈਕਸੀਐਸਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਕ methodੰਗ.